Make your own free website on Tripod.com
Islam dan Mimpi ...

Allhamdulillahi Rabbil Alaamin, Washalatu washalamu alaa Sayyidina Muhammadin Wa alaa alihii washahbihii aj'main. Asyhadu Allaa Ilaaha Illallaah wa asyhadu anna Muhammadan abduhuu Warasuuluh la nabiyya ba'da.

Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, di bagian web site ini saya mencoba memberikan tentang mengharapkan impian yang benar. Tidak semua impian itu mengandung alamat. Menurut orang-orang yang ahli dalam masalah impian, impian yang tidak mengandung alamat itu ada tiga perkara:

 • Mimpi mengenai sesuatu yang sebelumnya memang sudah diangan-angan;
 • Orang yang bermimpi dalam keadaan junub atau berhadats besar, dan
 • Orang yang mimpi mengenai raja, ratu atau menteri yang lalim.
 • Ketiga impian itu menurut para ulama dan para hukama' (ahli hikmah) tidak mengandung alamat apapun. Tetapi jika seseorang ingin mendapat impian yang baik, maka ketika akan tidur supaya berwudhu lebih dahulu. Setelah itu membaca:

  Setelah syarat-syarat itu dilaksanakan, lalu tidur. Insya Allah, bila dalam tidur itu mendapat impian, maka apa yang diimpikan itu sah dan betul. Mimpi yang terjadi bukan dari gangguan setan dan bukan dari lainnya. Tetapi, benar-benar itu dari Allah SWT yang telah memberikan pengertian kepada hamba-Nya melalui impian. Kalau kita sedang membaca Al-Qur'an di sana kita dapat mengetahui bagaimana Nabi Ibrahim A.S. dan Nabi Yusuf A.S.. Apa yang diimpikan oleh kedua Rasul Allah ini benar-benar menjadi kenyataan.

  Di bawah ini saya mencoba memberikan Alamat Mimpi yang lebih banyak kebenarannya daripada salahnya antara lain:

  Inilah alamat-alamat mimpi yang saya dapat berikan, dan kita semua harus berlindung kepada Allah SWT akan segala mimpi yang tidak baik dan memperoleh berkah dan rahmat dari Allah SWT jika mimpi kita itu baik. Untuk diingat, bahwa setiap hendak tidur cobalah membaca Surah Ath-Thaariq ayat 1 - 10, Insya Allah, Allah SWT menghindarkan kita dari mimpi buruk, dan apabila kita hendak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam mimpi kita cobalah membaca Surah Al-Kautsar ayat 1 - 3, bacalah surah ini sampai 1000 kali Insyah Allah dengan izin Allah SWT kita dapat bertemu Baginda Rasul Yang Mulia.

  Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Insya Allah, berikutnya saya akan menyambung alamat-alamat mimpi jika mimpi yang kita lalui itu ketika kita membaca surah-surah dalam Al-Quranul Karim.

  Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.


  ke halaman sebelumnya