Make your own free website on Tripod.com
Lambang Makassar

Arti dari Simbol STMIK Dipanegara

Yayasan Pendidikan Dipanegara mempunyai simbol atau logo yang melambangkan nama itu yang dilabelkan pada huruf "d" dan "p" secara berurutan (dp), yang merupakan singkatan nama DIPANEGARA. Gambaran huruf itu diformulasikan sedemikian rupa, sehingga apabila dibalik akan tetap terbaca dp yang melambangkan keteguhan hati untuk tetap berpegang pada prinsip yang terpancar pada diri Pangeran Diponegoro untuk memperjuangkan keinginan dan kepentingan rakyat, bangsa dan negaranya. Prinsip ini telah menjadi pedoman pendiri yayasan ini dan diharapkan kelak menjadi pedoman pula bagi pengelola dan alumni sekolah tinggi yayasan ini dalam kerja dan karier mereka bagi nusa, bangsa, dan negara.


Makna Warna pada Simbol STMIK Dipanegara

Setiap warga Yayasan Pendidikan Dipanegara Makassar, baik pendiri dan pembina maupun hasil tempaannya harus menghayati dan memiliki sifat-sifat yang terkandung dalam makna warna pada simbol yayasan:

  • Merah bermakna berani dan putih bermakna tegar dalam mewujudkan cita-cita serta berkemauan keras untuk mencapai tujuan.
  • Biru melambangkan ketenangan jiwa yang mendalam disertai sifat kehati-hatian dengan penuh harapan akan kehadiran hari esok yang lebih cerah.
  • Garis hitam dan dasar putih bermakna keteguhan hati dan ketegaran sikap, sebagaimana peribahasa menyatakan "Hitam tahan tempa, putih tahan sasah". Garis hitam di atas putih yang melingkari merah dan biru yang menjadi sombol Yayasan Pendidikan Dipanegara menunjukkan suatu kesatuan yang utuh, tahan uji dan menunjukkan tidak hanya mampu mengatakan sesuatu secara lisan, melainkan juga mampu berbuat nyata demi hari esok yang lebih cerah bagi rakyat, bangsa, dan negara.
ke halaman sebelumnya